Tổng quan về Đục thủy tinh thể - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Tổng quan về Đục thủy tinh thể

   Đục thể thủy tinh là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở nước ta hiện nay. Theo điều tra của Viện Mắt Trung Ương năm 1995 tỷ lệ mù do đục thể thủy tinh (TL ĐNT 3m) chiếm 0,84% dân số.

  Điều tra năm 2000 WHO, tỷ lệ đục thể thủy tinh: tỷ lệ đục thể thủy tinh 50% ở người từ 65 – 75 tuổi và > 70% ở người > 75 tuổi Điều trị đục thể thủy tinh chiếm tỷ lệ phẫu thuật cao nhất trong bệnh về mắt giúp mang lại ánh sáng, niềm vui cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

  Đội ngũ Bác sỹ

          ©Copyright 2021 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang | All right reserved. Address: Đường Bàng Bá Lân – P. Dĩnh Kế – Tp Bắc Giang.

  show hide
  go top