Dịch vụ - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0358 25 26 27
 • Dịch vụ

  Trung Tâm Khúc Xạ

  Khám & Mổ mắt Cận thị, Loạn thị, Viễn & Lão thị. Cấp đơn kính, kính thời trang.

   Xem chi tiết

  Trung tâm Phaco

  Trung tâm phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện mắt quốc tế-DND là trung tâm phẫu thuật ...  Xem chi tiết