Ph.d – Dr Truong Tuyet Trinh

Tiến sĩ - Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Ph.d – Dr Truong Tuyet Trinh
Graduated from Hanoi Medical University
1971-1982 : Worked as a doctor at Central Eye Hospital.
1982-1986 : PhD student in the USSR.
1988-2005 : Vice head of Glocom Department in Central Eye Hospital.
Awarded the title of Meritorious Doctor (1997)
2011-now: Worked as a doctor at the Internaltional Eye Hospital DND.

_________
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – BẮC GIANG International Eye Hospital
🏥 Địa chỉ: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
☎️ Điện thoại: 02046 25 26 27
🌐 http://bacgiang.matquocte.vn
🏨 CS1: 128 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
📬 CS2: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
📬 CS3: 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.