Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thị Hồng Châu

Ph.d – Dr Vu Thi Hong Chau
1977: Graduated from Hanoi Medical University
1977-1985: Ophthalmology lecturer at Hanoi Medical University
1986-2007: Doctor at Vietnam National Institute of Ophthalmology
2004: Doctor of Medicine (M.D.)
2007-2010: Doctor at Saigon-Hanoi Eyes Hospital
2011 – current: Doctor at International Eye Hospital – DND

_________
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – BẮC GIANG International Eye Hospital
🏥 Địa chỉ: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
☎️ Điện thoại: 02046 25 26 27
🌐 http://bacgiang.matquocte.vn
🏨 CS1: 128 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
📬 CS2: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
📬 CS3: 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.