• Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128
 • Dịch vụ

  Trung Tâm Khúc Xạ

  Khám & Mổ mắt Cận thị, Loạn thị, Viễn & Lão thị. Cấp đơn kính, kính thời trang.

   Xem chi tiết

  Trung tâm Phaco

  Trung tâm phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện mắt quốc tế-DND là trung tâm phẫu thuật Phaco hàng đầu với nền tảng các chuyên gia phẫu thuật và hệ thống điều trị hiện đại, đồng bộ.

   Xem chi tiết