Đục TTT do bẩm sinh - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang
  • Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0969.128.128

 • Đục TTT do bẩm sinh

  1. Đục Thủy tinh thể bẩm sinh

  Đục Thủy tinh thể bẩm sinh gặp ở trẻ sơ sinh bình thường và ở trẻ sơ sinh có bệnh lý

  a) Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ sơ sinh bình thường

  Nguyên nhân đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh bình thường là do di truyền (thường mang tính trội), Vô căn và kèm theo các bất thường ở mắt:

  – Tổn lưu dịch kính nguyên thủy (PHPV)

  – Tật không mống mắt

  – Tật khuyết mống mắt

  – Nhãn cầu nhỏ

  – Mắt bò

  Các hình thái của đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh bình thường

  – Đục thủy tinh thể dạng đường khớp: thường di truyền gắn với nhiễm sắc thể X.

  Đục theo đường khớp chữ Y

  – Đục thủy tinh thể dạng chấm tiêu điểm:

  + Chấm màu xanh đục ở vỏ

  + Thường gặp và vô hại

  + Thường kèm theo các dạng đục khác

  b) Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ sơ sinh có bệnh lý

  Nguyên nhân của đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh có bệnh lý thường do 2 yếu tố:

  – Nhiễm khuẩn trong tử cung: Rubella, Toxoplasmosis, Cytomegalovirus, Varicella

  – Rối loạn chuyển hóa: Galactosaemia, Hypoglycaemia, Hypocalcaemia, Hội chứng Lowe

  2. Các dạng đục Thủy tinh thể bẩm sinh

  – Đục thủy tinh thể dạng đường khớp

  – Đục thủy tinh thể dạng chấm tiêu điểm

  – Đục thủy tinh thể cực trước

  – Đục thủy tinh thể cực sau

  – Đục thủy tinh thể tinh hính vành (trên nhân)

  – Đục thủy tinh thể hình nan hoa

  – Đục thủy tinh thể dạng phiến

  – Đục thủy tinh thể dạng bụi trung tâm

  Đội ngũ Bác sỹ

          ©Copyright 2021 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang | All right reserved. Address: Đường Bàng Bá Lân – P. Dĩnh Kế – Tp Bắc Giang.

  show hide
  go top