Dr. Dinh Yen Luc

Đinh Yên Lục

Dr. Dinh Yen Luc
Master of Ophthalmology.
Graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy.
2007-2010 : Doctor, Vice Head of Outpatient Department in Saigon-Hanoi Eye Hospital.
2011-nay : Head of Outpatient Department in  International Eyes Hospital DND.

_________
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – BẮC GIANG International Eye Hospital
🏥 Địa chỉ: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
☎️ Điện thoại: 02046 25 26 27
🌐 http://bacgiang.matquocte.vn
🏨 CS1: 128 Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
📬 CS2: Đường Bàng Bá Lân, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.
📬 CS3: 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.