Dr. Dang Thi Nhu Quynh

Đặng Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ – Bác sĩ : Đặng Thị Như Quỳnh

Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa
Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.
2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)
2011-nay : Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt quốc tế DND