Thạc sĩ – Bác sĩ Đoàn Anh

Đoàn Anh

Thạc sĩ – Bác sỹ: Đoàn Anh
Thạc sĩ chuyên khoa mắt
Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học y Khoa – Huế
Năm 2008 – 2010: Công tác tại bệnh viện mắt Sài Gòn- Hà Nội
Năm 2011: – Hoàn thành khóa học chuyên đề bệnh đục thể thủy tinh tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
– Hoàn thành khóa học chuyên đề Mắt trẻ em tại bệnh Viện Mắt Trung Ương.
– Hoàn thành khóa học chuyên đề thần kinh nhãn khoa tại bệnh viện mắt Trung Ương.
Năm 2013: Hoàn thành khóa học theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh tại Bệnh Viện Mắt TW
Năm 2014: Hoàn thành khóa học lớp đào tạo chuyên đề bệnh lý Giác mạc tại viện mắt Trung Ương
Năm 2010- Nay: Bác sỹ tại Khoa Đáy mắt Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND