Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng.
Thạc sĩ chuyên khoa mắt.
Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên.
Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.
Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss).
Năm 2010-nay: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.