Khoa dược

– Nhà thuốc bệnh viện đạt tiêu chuẩn GPP

– Bán các loại thuốc chuyên sâu về mắt