Khoa khám bệnh

– Khám và điều trị các bệnh về mắt

– Khám và hội chẩn chuyên gia nước ngoài