Khoa khúc xạ

– Khám và điều trị các tật về khúc xạ như cận, loạn, viễn, nhược thị
– Là trung tâm chuẩn đoán và điều trị khúc xạ hiện đại nhất khu vực phía Bắc, được trang bị hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến trên thế giới