Nhật ký Lasik’s Day 2014 tại Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bài liên quan

Chương trình Lasik’s Day 2014 đã bắt đầu. Và ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, ngày 1/6, Bệnh viện mắt quốc tế – DND đã tiếp đón rất nhiều bệnh nhân đến để đăng ký khám mổ khúc xạ.

10 9
8 7
6 5
4 3
2 <–> 1