Lasik’s Day 2015 – Hỗ trợ 60% phí phẫu thuật và dịch vụ khi tham gia phẫu thuật khúc xạ

  Từ ngày 01-06-2015, chương trình Lasik’s Day 2015 hỗ trợ 60% phí phẫu thuật và dịch vụ. Lasik’s Day là chương trình thường niên đã được xây dựng trên ý tưởng của bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng- Giám đốc Bệnh viện Mắt quốc tế-DND, người đã tổ chức chương trình này từ năm 2008 dành […]

Xem tiếp »

        ©Copyright 2020 International Eye Hospital | All right reserved. Address: 128 Bùi Thị Xuân Str, Hà Nội

show hide
go top