Tháng Sáu 2015 - Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND - Bắc Giang
    • Tiếng Việt
    • English
  • Hotline:02046 25 26 27
  • Chi phí hỗ trợ Lasik’s DAY

    Các bước chuẩn bị cho ngày hội Lasik’s DAY lớn nhất trong năm tại Viện Mắt Quốc Tế DND đã xong. Có rất nhiều ưu đãi lớn trong năm cho các bạn để “Từ bỏ đôi kính – Thể hiện bản thân”. Từ ngày 01-06-2015, chương trình Lasik’s Day 2015 hỗ trợ 60% phí phẫu […]

    Xem tiếp »